กระดาษชำระ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กระดาษม้วนเป็นต้น สำหรับใช้ในห้องส้วม.