กระดานไฟ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กระดานสำหรับนอนอยู่ไฟเมื่อคลอดบุตรแล้ว.