กระดานโต้คลื่น

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กระดานที่มีลักษณะแคบและยาว ใช้เล่นบนคลื่นโดยผู้เล่นยืนทรงตัวบนแผ่นกระดานแล้วให้คลื่นหนุนเคลื่อนไป. (อ. surfboard), เรียกการเล่นเช่นนั้น ว่า การเล่นกระดานโต้คลื่น.

    (อ. surf-riding).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระดานโต้คลื่น (SPORT,TOURIST,RID) n.
    surfboard