กระดานเลียบ

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ไม้กระดานแผ่นเดียวที่ปูไว้ด้านข้างของเรือนทรงไทยซึ่งเป็นด้านที่ก้าวลงสู่ระเบียง สำหรับนั่งหรือวางสิ่งของต่าง ๆ

  • กราบเรือส่วนที่เป็นไม้กระดานที่ติดตรงแคมเรือจากหัวไปท้ายเรือสำหรับเดินเลาะ ๆ ไปหรือในเวลาถ่อเรือ.