กระดานพิง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    แผ่นสำหรับรับหมอนพิงหลังเช่นใช้ที่ธรรมาสน์.