กระดานพน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู กระเบียน (๒).

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กระเบียน