กระดานดำ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กระดานใหญ่ทาสีดำหรือสีเขียว ใช้ชอล์กเขียน ใช้เป็นอุปกรณ์การสอน, ภาษาปากว่า กระดาน.