กระดานชัย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อการออกถั่วใหญ่ ๓ ครั้งแรก.