กระดาดดำ

Значение слова в тайском толковом словаре

 • น.

  ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Xanthosoma nigrum (Vell.) Mansf. ในวงศ์ Araceae ลักษณะคล้ายกระดาด [ Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don] ใบสีเขียวเข้มหรือม่วง โคนใบเว้าลึกคล้ายหัวลูกศร หัว ใบ และก้านกินได้.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กระดาดดำ ((THA),BOTA,RID,SPECIES (garden)) n.
  elephant ear
  Xanthosoma nigrum
  Xanthosoma violaceum
  giant alocasia