กระดอ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    อวัยวะสืบพันธุ์ของชายหรือสัตว์เพศผู้บางชนิด.