กระดวน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ปาก; เพี้ยนมาจาก ประดวน

    ก.

    ยอน, แยง.