กระดก

Значения слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    ทำให้ปลายข้างหนึ่งยกสูงขึ้น, เผยอขึ้นข้างหนึ่ง.

  • โบ; กลอน

    ก.

    ตระหนก, กลัว, เช่น ก็กระดกตกใจกลววแก่มรณภยานตราย (ม. คำหลวง ชูชก).