กระดกกระดนโด่

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ปาก

    ก.

    ตั้งอยู่อย่างไม่เรียบร้อย, ท่าทางเก้งก้างไม่เรียบร้อย.