กระฎุมพี

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    คนมั่งมี, พ่อเรือน, มักนิยมใช้เข้าคู่กับคำ ไพร่ เป็น ไพร่กระฎุมพี หมายความว่า ชนชั้นต่ำ.

    (ป. กุฎุมฺพิก ว่า คนมั่งมี; ส. กุฎุมฺพี, กุฎุมฺพินฺ ว่า เจ้าบ้าน, ผู้ครองเรือน, คนใช้ในบ้าน).