กระซ่าง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • โบ

    ว.

    กระจ่าง เช่น กระซ่างฟ้าเห็นกัน (ม. คำหลวง สักบรรพ), กระช่าง ก็ว่า.