กระซ่องกระแซ่ง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    กระย่องกระแย่ง, ซ่องแซ่ง ก็ว่า.