กระซุง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    พนักงาน, ตำแหน่ง.

    (เทียบ กระทรวง).