กระซิบกระซาบ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    บอกความหรือคุยกันด้วยเสียงเบา ๆ เพื่อให้ได้ยินเฉพาะผู้ที่พูดด้วย.