กระซิกกระซี้

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    หัวเราะเย้าหยอกกัน, ระริก, ซิกซี้ ก็ว่า.