กระซิกกระซวย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    ค่อยกระแซะเข้าไป เช่น เจ้าก็ระรี่ระริกกระซิกกระซวย (ม. ร่ายยาว ชูชก).