กระซาบ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กลอน

    ก.

    พูดเบา ๆ เช่น ค่อยกระซาบคำเกลี้ยง (ลอ), นิยมใช้เข้าคู่กับคำ กระซิบ เป็น กระซิบกระซาบ.