กระซวย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กรวย เช่น กระซวยหมากพลู.