กระชุ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ภาชนะสานรูปทรงกระบอก สำหรับบรรจุของเช่นนุ่นหรือถ่าน, กระชุก ก็ว่า.