กระชุน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู กะทุน.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กะทุน