กระชิด

Значения слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    ชิดทีเดียว เช่น ว่องไวไล่กระชิดติดพัน (รามเกียรติ์ ร. ๒).

  • น.

    ชื่อไม้พุ่มชนิด Blachia siamensis Gagnep. ในวงศ์ Euphorbiaceae พบขึ้นตามป่าดิบแล้งตามชายทะเล.

  • ต้นข่อยหนาม. (ดู ข่อยหนาม ที่ ข่อย).

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู ข่อยหนาม