กระชิง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู กรรชิง.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กรรชิง

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระชิง (RID) n.
    long-handled umbrella