กระชาเดิม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • โบ

    น.

    ร้านหรือเรือที่ขายเครื่องหอมต่าง ๆ มีแป้งและนํ้าหอมเป็นต้น.