กระชาย

Значение слова в тайском толковом словаре

 • น.

  ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ในวงศ์ Zingiberaceae สูงประมาณ ๖๐ เซนติเมตร มีลำต้นอยู่ใต้ดินเป็นหัวกลม ๆ มีรากสะสมอาหาร ซึ่งเรียวยาว อวบนํ้า ออกเป็นกระจุก ใช้เป็นผักและเป็นเครื่องปรุงประกอบอาหาร, พายัพเรียก กะแอน หรือ ละแอน.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กระชาย (FLORA,VEGET,SPECIES,CULINA,MEDIC (pharma),BOTA,RID,(THA)) n.
  galingale
  Chinese key
  lesser ginger
  Boesenbergia rotunda
 2. กระชาย (BOTA) n.
  Boesenbergia