กระชอม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • โบ

    ว.

    มาก, ใหญ่, เช่น ผักกาดกองกระชอมก็มี (ม. คำหลวง มหาพน).