กระฉ่อน

Значение слова в тайском толковом словаре

 • ว.

  แพร่สนั่นไป, อึงไปทั่ว, อื้อฉาว.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กระฉ่อน (RID) adj.
  notorious
  widely known
  spreading far and wide
  resounding
  reverberating