กระฉูด

Значения слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    พุ่งออกโดยแรง (ใช้แก่ของเหลว) เช่น น้ำกระฉูด

    (เทียบ ข. กญฺฌูส ว่า เตะดิน, ตะกุยดิน, เตะไสดินให้ฝุ่นฟุ้ง).

  • ไสไปโดยแรง เช่น ช้างกระฉูดเท้า.

    (เทียบ ข. กญฺฌูส ว่า เตะดิน, ตะกุยดิน, เตะไสดินให้ฝุ่นฟุ้ง).