กระฉีก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ของหวานทำด้วยมะพร้าวทึนทึกขูด กวนกับนํ้าตาลปึกให้เข้ากันจนเหนียว อบด้วยควันเทียนอบให้หอม ใช้เป็นไส้หรือหน้าขนม เรียกว่า หน้ากระฉีก เช่น ขนมใส่ไส้มีไส้เป็นหน้ากระฉีก ข้าวเหนียวหน้ากระฉีก.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระฉีก (CULINA,RID) n. exp.
    shredded coconut boiled dry with sugar