กระฉอก

Значения слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    อาการที่ของเหลวเช่นนํ้าเป็นต้นกระเพื่อมอย่างแรงหรือล้นหกเพราะความสั่นสะเทือน, (ปาก) กระดอนหรือกระเด้ง เช่น ลูกบอลกระฉอกออกจากมือผู้รักษาประตู.

  • ว.

    แหว่ง, เว้า, (ใช้กับลักษณะของผม), ฉอก ก็เรียก.