กระฉอกกระแฉก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ปาก

    ก.

    กระฉอก, กระเพื่อมออกมา.