กระจ้อย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    จ้อย, เล็ก, น้อย, เช่น เดินร่อยเรี่ยงามตรูกระจ้อย (ประพาสธารทองแดง).