กระจ้อยร่อย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    จ้อย, น้อย ๆ, เล็กนิด.