กระจ้อยร่อย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    จ้อย, น้อย ๆ, เล็กนิด.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระจ้อยร่อย (RID) adj.
    very small
    tiny