กระจู๋กระจี๋

Значения слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    พูดกันเบา ๆ ด้วยอาการสนิทสนม, จู๋จี๋ ก็ว่า.

  • ว.

    อาการที่พูดกันเบา ๆ ด้วยความสนิทสนม, จู๋จี๋ ก็ว่า.