กระจุบ

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ส่วนของโคมตรงที่สวมหลอด

  • ส่วนหนึ่งของตะเกียงที่ไส้ผ่านสำหรับจุดไฟ.