กระจุบกระจิบ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    จุบจิบ.