กระจิริด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺระจิหฺริด

    ว.

    เล็กนิด.

    (เทียบ ม. กะจิล, กะจิ ว่า เล็ก).