กระจิด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    เล็กน้อย เช่น ตัวกระจิดนิดกว่าแมว (ประพาสธารทองแดง).