กระจาย

Значения слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    ทำให้แพร่หรือแตกแยกออกจากกันไปในที่ต่าง ๆ, แพร่หรือแตกแยกออกจากกันไปในที่ต่าง ๆ

    (แผลงมาจาก ขจาย).

  • แผ่ซ่าน, จางออก, นิยมใช้เข้าคู่กับคำ กระจัด กระจุย เป็น กระจัดกระจาย กระจุยกระจาย.

    (แผลงมาจาก ขจาย).