กระจัด

Значения слова в тайском толковом словаре

 • ก.

  ขับไล่

  (แผลงมาจาก ขจัด).

 • แยกย้ายออกไป เช่น ลูกหลานกระจัดพลัดพราย (คาวี).

  (แผลงมาจาก ขจัด).

 • ว.

  กระจะ, จะจะ, ชัดเจน, เช่น ฝ่ายล่ามบอกออกอรรถกระจัดแจ้ง (อภัย).