กระจัก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กลอน

    ก.

    เป็นจัก ๆ เช่น กระจักกระจังบัลลังก์บัวหงาย ธูปรองทองทราย สลับด้วยแก้วแกมนิล (พากย์).