กระจอกงอกง่อย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    ยากจนเข็ญใจ.