กระจกเงา

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    แผ่นกระจกฉาบด้านหลังด้วยแผ่นบาง ๆ ของโลหะเงินหรือโลหะเจือปรอทแล้วทาสีทับ ใช้สำหรับส่องหน้าเป็นต้น, มักเรียกสั้น ๆ ว่า กระจก, ลักษณนามว่า บาน, ราชาศัพท์ว่า พระฉาย

  • วิทยา

    วัตถุที่มีผิวมันสามารถส่งภาพหรือแสงสะท้อนกลับได้.