กระจกตา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ส่วนใสของตา มีรูปกลมแบน สีใส พื้นหน้านูนออกพื้นหลังหวำ หนาประมาณ ๑ มิลลิเมตร ประกอบอยู่เบื้องหน้าของดวงตา.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระจกตา (MEDIC (anato, ophtha),RID) n.
    cornea