กระคาย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กลอน

    ก.

    ระคาย เช่น บุกแฝกกระคายคา ละเลาะลัดลดาดอน (ม. ฉันท์ มหาราช).