กระกอง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • แบบ

    ก.

    กอด, เกี่ยวพัน, เช่น เกษแก้วกระกองกลม แลกทดกทันงาม (เสือโค).