กระกรุ่น

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กลอน

    ว.

    กรุ่น ๆ เช่น ไฟฟุนกระกรุ่นเกรียม (สรรพสิทธิ์).